Constructiva Global

A Constructiva Global considerem que cada client és exclusiu en si mateix. Sabem que cada projecte integral té les seves peculiaritats, proposem solucions tècniques que s’ajusten a la reforma de local comercial, hotel o habitatge. Un tracte personalitzat i establir una relació de confiança amb el client són pilars bàsics del nostre treball. És per això que tot l’equip humà de què disposem per dur a terme l’obra o reforma: pintors, fusters, ebenistes, electricistes, paletes. Seran coordinats i dirigits sobre la base del projecte presentat.